ZÁKLADNA PRO ALTÁN

Jako nejméně technicky náročné se zdá použít kovové piloty, na něž se upevní altán. Kovové piloty jsou snadno k dostání v běžných hobby centrech či stavebninách. Je důležité vybrat vhodnou délku dle podloží na zahradě. Jejich výhoda spočívá ve snadném zašroubování do země, bez nutnosti těžké techniky na pozemku.  

Další možností je použití kamenných dlaždic nebo pasů usazených do zhutněného štěrku, případně vybetonovaná či vydlážděná plocha.

Vrstva štěrku kolem letního domu chrání spodní část altánu před stříkáním dešťové vody. Dřevo zůstává suché a váš altán tak vydrží déle.

Ve všech případech je nejdůležitější, aby byla základna zcela vodorovná. 

V případě objednávky montáže altánu naší firmou je třeba mít před naším příjezdem připravenou zcela vodorovnou základnu nebo piloty. Při objednávce obdrží zákazník konstrukční výkres altánu.

S altánem jsou dodávány nosníky, které jsou vyrobené z paralelně slepeného a sušeného (laminátového) masivního dřeva. Díky této technologii jsou nosníky rozměrově stálé, se stabilním tvarem a s malým počtem trhlin.